HemGaranti24s premiumpaket och hemförsäkring

Jag har ju hemförsäkring. Behöver jag HemGaranti24s premiumpaket?

En villahemförsäkring är bra att ha för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av större skador. HemGaranti24s trygghetspaket är ett komplement som hjälper dig att snabbt, tryggt och enkelt få fel i husets installationer avhjälpta.

Vid många av de vanligaste felen som kan drabba hemmets installationer är det avbrottet i vardagen och besväret som tillkommer för att få felet åtgärdat som är den besvärligaste delen och det som många kommer ihåg efteråt.

I många fall kostar dessa problem inte så mycket att åtgärda OM man har tillgång till rätt kompetens och utrustning. Ofta gör också självrisken på Villahemförsäkringen, tillsammans med åldersavdrag på den drabbade installationen att det helt enkelt inte är mödan värt att fylla i en skadeanmälan för att utnyttja försäkringen.

Om vi på plats konstaterar att skadan riskerar att kosta mer än 5000 kr att åtgärda hjälper vi dig med underlag för anmälan till ditt villahemförsäkringsbolag. Felavhjälpningen utför vi förstås gärna ändå. Kostnad för utryckningen i samband med felsökningen täcks som vanligt av oss. Återstående belopp upp till 5000 kr får du utnyttja för att täcka självrisken på din villahemförsäkring om skadan är ersättningsbar via denna.

SKADOR

Vad är en akut skada?

Med akut skada avses sådan skada som riskerar att orsaka följdskador om den inte snarast åtgärdas. Det kan exempelvis vara vattenläckage, stopp i avlopp, eller att värmen försvinner när det är kallt ute. Vid denna typ av skador är vi på plats för att påbörja felavhjälpningen inom 3* timmar från anmälan. På jourtid får man ibland nöja sig med provisoriska åtgärder för att förebygga följdskador i avvaktan på permanent felavhjälpning.
* Gäller i Stockholm, Göteborg & Malmö.

Jag har stopp i avloppet, ingår avhjälpning i HemGaranti24s försäkring?

Ja, avhjälpning av ett stopp i avloppet ingår normalt i vår försäkring. Det är dock viktigt att kontrollera att stoppet inte beror på t.ex. att du har glömt att göra rent och ta bort skräp i golvbrunn och vattenlås. Många rapporterade fall av stopp i avloppet beror i själva verket på denna typ av bristande underhåll. Om vi på plats konstaterar att stoppet beror på bristande underhåll ersätts felavhjälpningen inte av HemGaranti24s försäkring.

Min blandare som är specialimporterad från Italien läcker. Ingår felavhjälpning?

Ibland kan vi reparera skadan med hjälp av standardkomponenter och då ingår felavhjälpningen. Vårt åtagande omfattar standardkomponenter vilket betyder delar som är tillgängliga från större grossister eller detaljister i Sverige. Merkostnader på grund av icke standardkomponenter är alltså undantagna ur försäkringen.

Min värmepump ger inte den besparing som utlovades. Omfattas åtgärdande av detta?

Nej, det är inte en skada som innebär funktionsbortfall eller som innebär risk för följdskada om den inte snarast åtgärdas. Om värmepumpen plötsligt slutar fungera ingår detta däremot i trygghetspaketet HG24 Småhus.

Vad händer om skadan kostar mer än 5000kr att reparera?

Om vi på plats konstaterar att skadan riskerar att kosta mer än 5000 kr att åtgärda, hjälper vi dig med underlag för anmälan till ditt villa/hem försäkringsbolag. Felavhjälpningen hjälper vi dig förstås gärna med ändå. Kostnad för utryckningen i samband med felsökningen täcks som vanligt av oss. Återstående belopp upp till 5000 kr får du utnyttja för att täcka självrisken på din Villahemförsäkring om skadan är ersättningsbar via denna.

Vilka är det som utför servicearbetet?

Vi har noggrant utvalda reparatörer inom relevanta områden och skickar ut rätt expertis beroende på vilken skada som anmäls.

Vi behöver hjälp med ytterligare arbeten utöver felavhjälpningen som omfattas av försäkringen. Kan vi anlita företaget som ni skickat ut?

Ja, det kan ni självklart göra. Som kund hos Hemgaranti 24 får ni dessutom 10% rabatt på ingående delar när ni beställer extraarbeten i samband med hanteringen av en skada. På jourtid använder vi ibland utförandepartners som inte erbjuder sina tjänster till privatpersoner men ta upp frågan med jourcentralen så ska vi försöka hjälpa till genom någon av våra andra utförandepartners.

Vad menas med standardkomponenter?

Med standardkomponenter avses sådan utrustning/reservdel som lagerhålls hos större grossister eller detaljister i Sverige.

AVTAL OCH KUNDTJÄNST

Hur tecknar man avtal med Hemgaranti24?

Enklast är att gå in på hemgaranti24.se. Under ”Produkter & Priser” kan du välja trygghetspaket och anmäla dig som kund. Du kan även kontakta vår kundtjänst på tel 08-601 79 70 vardagar mellan 08-17.

Hur lång bindningstid har Hemgaranti24?

Paketen tecknas för ett år, därefter förlängs abonnemanget med ett år i taget. Efter det första året kan du när som helst säga upp ditt trygghetspaket utan uppsägningstid.

Vad innebär kvalificeringsperioden om 14 dagar?

Kvalificeringsperioden innebär att skador som blir kända under de 14 första dagarna sedan trygghetspaketet tecknades inte omfattas av försäkringen.

Hur säger man upp Hemgaranti24?

Enklast är att ta kontakt med kundtjänst eller att skicka ett mail till oss.

Vilka är det som svarar när man ringer?

HemGaranti24s jourcentral är bemannad med kompetent och erfaren personal som ständigt är beredd att hjälpa till. Genom våra utförandepartners har jourcentralen också tillgång till specialistkunskap inom de områden som kan vara aktuella.

Vilka är det som utför servicearbetet?

Vi har noggrant utvalda reparatörer inom relevanta områden och skickar ut rätt expertis beroende på vilken skada som anmäls.

Hur gör jag om jag vill förändra mitt avtalspaket?

Enklast är att logga in på ”Mina Sidor”. Det går också att maila in önskemål om förändringar. Självklart går det också bra att ringa till vår kundtjänst på 020 212424 vardagar mellan kl 08-17.

GEOGRAFI OCH PRODUKTUTBUD

Var finns Hemgaranti24?

Hemgaranti24 är rikstäckande och finns i hela landet.

Jag bor i flerbostadshus, kan jag bli kund?

Ja, vårt trygghetspaket HG24Bostadsrätt är framtaget för att passa dig som bor i bostadsrättslägenhet. Detta paket kan även tecknas för hela föreningen och då erbjuder vi en förmånlig grupprabatt. Kontakta oss via kundtjänst om ni vill veta mer om detta.

KONTAKTA OSS

Jag godkänner Hemgaranti24s integritetspolicy